Bewerk cookie voorkeuren

Wanneer moet snurken onderzocht worden?

Uw partner is de eerste die u hierover aanspreekt omdat zijn of haar nachtrust hierdoor onderbroken wordt. Vraag uw partner of dit een enkele keer voorkomt of gedurende een korte periode. Vraag ook eens of uw partner zich zorgen maakt over of u wel blijft doorademen.

Chronisch snurken
Wanneer het snurken langer aanhoudt is het verstandig om de oorzaken te onderzoeken en indien mogelijk te verhelpen. Chronisch snurken komt voor bij onder meer:

Langdurig gebruik van spierverslappers
Overgewicht
Slaapapneu
Roken
Wanneer snurken irritatie tussen u en uw partner is het verstandig om te kijken of apneu een rol speelt. Onderzoek dit eerst!

 

Snurken en slaapapneu

Snurken ontstaat doordat de vrije doorgang van lucht tijdens het slapen belemmerd wordt door bijvoorbeeld verslapte spieren of een afwijking aan de neus- en keelholte. Wanneer deze obstructie het ademen tijdelijk doet stoppen en wanneer dit meerdere malen per uur plaatsvindt, spreekt men van slaapapneu. Vraag aan uw partner of uw ademhaling stopt tijdens het snurken of zet de voicerecorder van uw mobiele telefoon aan voor een registratie van uw slaap- en ademhalingspatroon. Bekijk hier de symptomen van slaapapneu om te kijken of uw klachten passen bij een diagnose van apneu.

Behandeling van snurken

Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij de Valeo Kliniek moeten we eerst onderzoeken of uw snurken gerelateerd is aan apneu. Hiervoor hebben wij een onderzoek ontwikkeld.

Slaaponderzoek

U kunt volledig gratis screeningsapparatuur ophalen bij onze centra in Barneveld, Uden, Hengelo en Goes . Deze apparatuur gebruikt u thuis. Tijdens uw slaap verzamelt de apparatuur gegevens die wij vervolgens in de Valeo Kliniel uitlezen en analyseren. Met deze waarden kunnen wij met grote zekerheid een voorlopige diagnose stellen.  Wanneer er een indicatie is voor een uitgebreider slaaponderzoek kunt u via een verwijzing van uw huisarts een volledig slaaponderzoek laten doen.

Behandeling apneu

Wanneer u gediagnosticeerd bent bieden wij de keuze uit een aantal behandelingen. We overleggen met u wat voor u de beste keuze is. Een veel gebruikte oplossing is het CPAP-apparaat dat middels een zorgvuldig afgestelde luchtdrukregulator uw ademhaling op gang houdt. Een andere mogelijkheid is de MRA-beugel die wordt gebruikt om meer ruimte te scheppen in de keelholte door de onderkaak iets naar voren te drukken. Voor beide behandelingen geven zorgverzekeraars een volledige vergoeding.

Contact Valeo Kliniek

U kunt ook bellen naar 085 1302 174 of mail info@valeokliniek.nl met een terugbelverzoek. Wij helpen u graag!

Privacy verklaring | Algemene voorwaarden Ontwerp: Inzpire | Webdevelopment: Haagen Web & App