Vastlegging persoonlijke gegevens

Als patiënt van de Valeo kliniek leggen wij een aantal persoonlijke gegevens van u vast, zodat wij de juiste zorg kunnen leveren. Wij zijn ervan bewust dat u recht heeft op bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij gaan hier zorgvuldig mee om.

De Wet bescherming van persoonsgegevens (Wbp) is op al deze gegevens van toepassing en is leidend bij het beheren en bewaren van uw persoonlijke gegevens. Deze wet geeft ons een aantal verplichtingen en u een aantal rechten ten aanzien van uw gegevens. Valeo kliniek is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u een aanmerking heeft over de manier waarop uw gegevens zijn behandeld, kunt u zich schriftelijk wenden tot Valeo kliniek..

Het EPD

Uw gegevens worden opgenomen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het gaat hierbij om contactgegevens, BSN, gegevens over uw verzekering, uw legitimatie en uw huisarts en/of verwijzende arts en tot slot relevante medische gegevens. Het EPD is een beveiligd systeem.

Alle medewerkers van Valeo kliniek hebben bij het aangaan van hun (arbeids-) overeenkomst een geheimhoudingsverklaring ondertekend, dat geen enkele informatie over patiënten naar buiten gebracht mag worden. Deze verklaring blijft na het beëindigen van de arbeidsrelatie ook van kracht.

Inzage tot uw dossier

In Mijn Portaal kunt u het verslag inzien van de consulten met de specialist. Ook is het mogelijk om de verslagen uit het dossier te downloaden en te kopiëren.

Bij aanvang van de behandeling krijgt u van ons een bericht waar u met behulp van een toegangscode toegang heeft tot Mijn Portaal. 

Als u meent dat de over u opgenomen gegevens niet kloppen, heeft u het recht de Valeo kliniek te verzoeken de opgenomen gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Valeo kliniek volgt minimaal de wettelijke bewaar- en vernietigingstermijnen. Uw gegevens bij consult en behandeling worden daarom minimaal  20 jaar bewaard. Financiële gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.

U heeft het recht uw gegevens volledig te laten vernietigen en u kunt daartoe een verzoek indienen. In het belang van toekomstige medische behandelingen adviseren wij u om medische gegevens te bewaren. Het definitief vernietigen van gegevens gebeurt alleen na overleg met de arts.

Er worden geen gegevens gedeeld met derden, met uitzondering van het onderstaande.

Vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen van maandag t/m donderdag tussen 08.30- 16.30u uur op 085-1302174.

 U kunt ons ook mailen op info@valeokliniek.nl

 

Privacy verklaring | Algemene voorwaarden Ontwerp: Inzpire | Webdevelopment: Haagen Web & App