Bewerk cookie voorkeuren

Onderzoek naar slaapapneu

Onze OSA consulent neemt de tijd voor u en bespreekt alle stappen van het onderzoek met u. Ze begint met een korte vragenlijst, zodat we u beter kunnen helpen. Vervolgens meet ze de apparatuur bij u aan.

  1. Ze meet een band aan om u buik en borst. Deze banden meten de buikademhaling en de borstademhaling. 
  2. U krijgt een metertje om een van uw vingers. Deze meet uw hartslag en uw saturatie - het zuurstofgehalte in uw bloed.
  3. De flowmeter meet in uw neus de ademhaling. Zo weten we of u ademt en of er ademstops zijn. Als u alleen door uw mond ademt, is er toch nog genoeg flow of dit in uw neus te meten. 

 

Heeft u misschien slaapapneu? Doe de online test!

Aansluiten apparatuur voor het slaaponderzoek

Wie stelt de diagnose?

De diagnose slaapapneu is ondergebracht bij drie specialismen: long, kno en neurologie. Bij de Valeo Kliniek werken artsen van elk specialisme.

Naam arts Specialisme Bignummer
S.A.T. van Pinxteren KNO-arts 1905 7675 901
S.T.M. Schiphorst KNO-arts 3902 3735 901
W. E. Clarenbach Longarts 1906 3791 301
E.H.D. Keizer Longarts 1904 6985 701
J.J.T. Fiddelaers Longarts 8906 432 4001
C.J.W. van de Vlasakker Neuroloog 4902 4620 801
S.M.C. van Erp Neuroloog 4991 5114 101
P.L.J. van Valenberg Longarts 1902 4394 901

 

Indien nodig vindt er intern overleg plaats met andere specialisten van de Valeo kliniek en kan er voor u een vervolgafspraak gemaakt worden bij een andere specialist

 

Vergoeding slaapapneu onderzoek

Het slaaponderzoek wordt volledig vergoed uit het basispakket. Heeft u het eigen risico dit jaar al verbruikt? Dan zijn er voor u helemaal geen kosten.

De uitkomst van het onderzoek

Het slaaponderzoek meet een heleboel, maar uw klachten zijn het belangrijkste. Uw klachten vormen samen met uw Apneu Hypopneu Index (AHI) en Oxygenatie(zuurstof) Desaturatie Index (ODI) de mate van de behandeling.

Wanneer is er sprake van slaapapneu?

Er is sprake van in elk geval een van de volgende klachten:

Daarnaast moet het slaaponderzoek een AHI van 5 of hoger geven.
Bij de combinatie van deze klachten en een index van 5 of hoger, spreken we van OSAS - obstructief slaapapneusyndroom.

Wanneer de hierboven genoemde klachten niet aanwezig zijn, maar er is wel een AHI van 15 of hoger dan spreken we van OSA: obstructief slaapapneu.

Loop er niet te lang mee rond

Gemiddeld duurt het vijf tot acht jaar voordat slaapapneu wordt ondekt. Voor bijna 40 procent van de mensen die vorig jaar zijn onderzocht, bleek dat ze al bijna acht jaar met klachten liepen. Vaak zijn er eerst allerlei andere onderzoeken geweest en is er druk komen te staan op de relatie, vanwege het snurken en het snel geïrriteerd zijn. Daarnaast is het op het werk lastig om de focus te houden, omdat iemand met slaapapneu vaak vermoeid is. Als u eenmaal gestart bent met de behandeling, dan komt alles langzaamaan weer tot rust.

Hoe ziet de data van de meting er uit?

We meten tijdens uw slaap een heleboel, dat de apparatuur allemaal opslaat. Hieronder ziet u een stukje van zo'n opname. Dit noemen we de ruwe data. U ziet een aantal lijnen:

Rood (Neus & Mond ademhaling)

Blauw (Borstademhaling)

Groen (Buikademhaling)

De zwarte lijn geeft het snurken weer en de lijn waar de rug bij staat de houding. We kijken dus ook in welke houding iemand ligt en of de slaapapneu mogelijk vaker plaatsvindt in een bepaalde houding.

slaaponderzoek meetdata

In de rode lijn ziet u blokjes waarbij oA staat. Dat zijn de ademstops. U ziet dat op dat moment de groene en blauwe lijn blijven doorgaan. Het lichaam geeft de longen dus wel een prikkel om te ademen, maar er is een obstructie. Daarom spreken we in dit geval van een obstructieve apneu. In zo'n periode snurkt iemand dus niet. 

Privacy verklaring | Algemene voorwaarden Ontwerp: Inzpire | Webdevelopment: Haagen Web & App