Wijnand Rutgers - Neuroloog

Mijn opleiding tot neuroloog heb ik in het Academisch Ziekenhuis in Groningen (AZG) gevolgd. In 1987 ben ik als neuroloog in het AZG gestart. Na een paar jaar maakte ik de overstap naar het Martini Ziekenhuis in Groningen, waar we met een groep jonge neurologen ruimte hadden om patiëntgericht de kliniek en polikliniek neurologie te organiseren. Mijn aandachtsgebieden binnen de neurologie waren de ziekte van Parkinson, dementie en slaapstoornissen en daarnaast organisatie
van zorg samen met andere zorgverleners.

Bijna 30 jaar heb ik met enthousiasme en veel plezier in het Martini Ziekenhuis gewerkt. Tezamen met KNO-artsen, longartsen, tandartsen hebben we een slaapcentrumcentrum opgezet. Een van de patiëntgroepen die ik als neuroloog behandelde waren mensen met RLS. Vaak waren dit mensen die de behandeling bij andere neurologen onvoldoende effectief vonden. Een druk bezochte voorlichting van de RLS stichting leidde er mede toe dat ik een grote groep RLS patiënten onder behandeling had. Een oplossing voor RLS die bij iedereen werkt bestaat niet. Per persoon moet gekeken worden wat de klachten kan verbeteren. Ik heb gemerkt dat goed luisteren, voldoende tijd bij het consult en ervaring en kennis van zaken bij de meeste mensen met RLS tot een advies leidt dat ze kan helpen
verlichting van hun klachten te vinden.

Privé-omstandigheden hebben mij in 2019 doen besluiten het fijne maar veeleisende werk te stoppen. In 2022 zag ik de vraag naar een neuroloog (voor beperkte tijd) in de Valeo kliniek. Een neuroloog voor de beoordeling, behandeling en begeleiding van mensen met RLS. Dat sprak mij direct aan, het is een gebied van de neurologie waarin ik ervaring heb en waarvan ik weet dat ik patiënten veel kan bieden.

In de zomer van 2022 ben ik hier aan het werk gegaan. En, nu ik hier werk en terwijl de
werkzaamheden zich langzamerhand uitbreiden omdat de toeloop toeneemt ben ik blij dat ik deze keuze gemaakt heb. Soms is er maar een kleine verandering door de adviezen en medicijnen, maar geregeld geven patiënten aan dat er een grote vooruitgang is opgetreden in de RLS klachten. We leggen ons in de Valeo klinieken toe op een beperkt aantal aandoeningen. Dat biedt de gelegenheid op deze terreinen extra deskundigheid te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat we dat ook naar de buitenwereld laten zien. We hoeven ons niet op de borst te kloppen, maar patiënten mogen best weten (en erop kunnen vertrouwen) dat we het bij de Valeo klinieken goed doen! Bij dat vertrouwen hoort ook dat we ‘altijd als het nodig is’ vragen kunnen beantwoorden van patiënten. Ik ben blij dat we een team van mensen hebben die ervoor zorgen dat er elke werkdag iemand voor patiënten met RLS beschikbaar is. Te veel wordt RLS als een ‘kleine kwaal’ gezien. Uit de verhalen van veel patiënten weet ik hoe heftig de gevolgen van RLS kunnen zijn. Ik ben blij dat ik als neuroloog bij de Valeo klinieken een bijdrage kan leveren om het leven voor mensen met RLS aangenamer te maken.

Wijnand Rutgers

Privacy verklaring | Algemene voorwaarden Ontwerp: Inzpire | Webdevelopment: Haagen Web & App