Bewerk cookie voorkeuren

Norm voor goede behandeling kan meestal goed gehaald worden

De meeste mensen hebben door de behandeling met CPAP of MRA een AHI van onder de tien of zelfs onder de vijf en voldoen daarmee aan de norm van het CBR. Met een AHI van kleiner dan 15 per uur voldoet u aan de norm en wordt u als rijgeschikt beschouwd. Indien uw AHI hoger is dan 15, mag u geen auto, motor, vrachtwagen of bus besturen. 


U heeft een geldig rijbewijs, maar krijgt OSA


Als u net te horen heeft gekregen dat u slaapapneu heeft, staat u wellicht niet meteen stil bij de gevolgen die het kan hebben voor uw geschiktheid om te rijden. Vaak informeert uw arts u hierover. Er wordt aangeraden om het zelf te melden bij het CBR. Dat doet u door een gezondheidsverklaring in te vullen en deze naar het CBR te sturen, zie voor informatie hierover de website van het CBR. Als u twijfelt over de noodzaak, overleg dan met uw arts. Die weet wat de regels zijn en wanneer u een Gezondheidsverklaring moet indienen. Voorkom dat u onnodig kosten maakt en vul pas een Gezondheidsverklaring in wanneer:
•    u al onder behandeling bent voor OSAS en;
•    er informatie beschikbaar is over uw AHI-score.


Rijbewijs verlengen

De meeste mensen krijgen met het CBR te maken bij het verlengen van het rijbewijs. Dan zal er een Gezondheidsverklaring ingevuld moeten worden. Wanneer slaapapneu is vastgesteld kan u rijbewijs niet zonder meer verlengd worden. U heeft een medische verklaring nodig dat u adequaat behandeld wordt. Deze verklaring geven wij niet voor onze eigen patiënten. Die kunt u aanvragen bij het MKIN.

Zorg dat u tijdig zo’n verklaring van uw behandelend arts krijgt, zodat u die meteen bij uw aanvraag mee kunt sturen. In geval van twijfel behoudt het CBR het recht om een andere specialist te raadplegen of een test af te laten nemen.


Mag mijn eigen behandelaar het rapport opmaken?


De behandelend arts mag wel de relevantie informatie verstrekken, denk aan een laatste slaaponderzoek, maar niet keuren. Voor de keuring moet u naar een onafhankelijke keuringsarts.  
Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer uw arts een voor u ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat.

 


Consequenties voor het rijden


•    Voor uw veiligheid en die van anderen is het belangrijk dat u alleen gaat rijden wanneer u zich fit voelt.
•    Bij een vastgesteld obstructief slaapapneu dient u de wettelijk vastgestelde behandelingstermijn in acht te nemen voordat u weer mag rijden.
•    Bent u beroepschauffeur dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw bedrijfsarts om gepaste maatregelen te nemen tot u adequaat wordt behandeld.
•    De arts heeft geen meldingsplicht, tenzij een patiënt met obstructief slaapapneu weigert zich te laten behandelen en direct een gevaar dreigt voor derden. 


Op de website van het CBR kunt u aanvullende informatie vinden:  www.cbr.nl.

De Valeo kliniek is niet aansprakelijk voor eventuele besluiten van het CBR en andere instanties en mogelijke gevolgen daarvan voor de aanvrager. 
 

Privacy verklaring | Algemene voorwaarden Ontwerp: Inzpire | Webdevelopment: Haagen Web & App