Update 21-10-2021

Graag informeren wij u met de meest recente informatie betreft het omruil- en reparatieprogramma van Philips.

Philips heeft in eerdere berichtgeving aangegeven dat zij vanaf eind september starten met hun omruil- en reparatieprogramma. Philips geeft aan minimaal 12 maanden nodig te hebben voor het gehele omruil- en reparatieprogramma in Nederland al dan niet wereldwijd. De leveranciers Westfalen en Total Care zullen u hier over informeren.

 

Advies IGJ en RIVM

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in juli 2021 samen met de NVALT een algemene aanbeveling gedaan om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

“Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken.”

Informatie en vragen

We begrijpen dat u nog met vragen zit over wanneer u een nieuw of ander apparaat krijgt. Deze informatie is voor ons niet beschikbaar maar mogelijk wel bij uw leverancier. 

Op de websites van de leveranciers Westfalen Medical en Total Care staat informatie met antwoorden op een aantal vragen. We adviseren u deze informatie te raadplegen.

Bent u onder behandeling in onze kliniek voor Slaapapneu en gebruikt u een apparaat van Philips? Houd u dan de websites van Westfalen en Total Care en de Valeo Kliniek in de gaten voor meer informatie.
 

Terugroepactie Philips slaapapneu-apparaten

Update 14-09-2021

Philips heeft bekend gemaakt dat zij verwachten per eind september in Nederland te
starten met het reparatie- en vervangingsprogramma van de betrokken DreamStation 1
van het eerder aangekondigde veiligheidsbericht. Philips verwacht dit programma
binnen 12 maanden af te ronden. Zodra de reparatiesets of vervangende producten
daadwerkelijk beschikbaar zijn, informeren de leveranciers u als gebruiker persoonlijk
over het vervangingsprogramma.

Update 30-07-2021

Philips onderzoekt op dit moment of de getroffen apparaten gerepareerd kunnen worden. Ondertussen werkt Philips, met alle CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om alle apparaten te repareren of te vervangen. Dit gaat in nauwe samenwerking met uw behandelend arts plaatsvinden. Aangezien er op de Nederlandse markt in totaal zo’n 85.000 getroffen apparaten zijn, zal het totale proces naar verwachting langere tijd in beslag gaan nemen. Alle apparaten zijn door Westfalen Medical en Total Care bij Philips geregistreerd. Hiervoor hoeft u zelf geen actie te ondernemen.

Update 16-07-2021 16:00 uur

De IGJ (inspectie)  en de NVALT (de nederlandse vereniging van longartsen) hebben de afweging gemaakt dat het een verantwoorde keuze is om de apparatuur te blijven gebruiken. zij schrijven:

"De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.
De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. "

Hier leest u het gehele document.

 

 

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u over de vervolgstappen. 

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?

Leveranciers Total Care en Westfalen Medical: "We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. We gaan alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier dit voor u."

De Valeo Kliniek staat u graag te woord maar kan indivuele vragen over wanneer uw apparaat wordt gerepareerd of vervangen helaas niet beantwoorden. Wij verwijzen u daarvoor door naar de website van uw leverancier Total Care of Westfalen en verzoeken u deze goed in de gaten te houden. 

Ondanks dat Philips en de leveranciers  aangeven dat u met uw arts kunt overleggen over een alternatief is dat momenteel niet mogelijk. Er is op dit moment helaas geen alternatief voor uw CPAP apparaat.

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt zullen wij dat hier plaatsen.

Wat is het probleem?

Philips roept slaapapneu- en beademingsapparaten terug vanwege gezondheidsrisico's. De teruggeroepen slaapapneu-apparaten zijn van het type  Dreamstations (foto). Er is een kleine kans dat het geluidsisolerende schuim erin kan afbrokkelen en kleine deeltjes via de slang en masker ingeademd worden. Het probleem is door Philips zelf opgemerkt na test van het apparaat. Lees het nieuwsbericht van Philips.

Wanneer ontstaat dit veiligheidsrisico?

Het veiligheidsrisico kan worden verhoogd wanneer het apparaat met bijvoorbeeld de schoonmaakmethode ozon wordt schoongemaakt. Daarnaast kan het ontstaan wanneer het apparaat in een hete of hoge luchtvochtige omgeving staat. Situaties die in Nederland in principe niet voorkomen. Onze leveranciers Total Care en Westfalen Medical maken alleen gebruik van goedgekeurde schoonmaakmethodes en maken geen gebruik van ozon.

Om welke apparaten gaat het precies?

Het gaat om diverse slaapapneu apparaten type Dreamstation.
Op basis van de huidige informatie volgen we de landelijke adviezen van Philips, leveranciers en longartsen om tijdelijk te stoppen met het gebruik van de betreffende Philips thuisapparaten.

Voor alle andere mensen is het advies uw CPAP tijdelijk niet te gebruiken tot er meer duidelijkheid is. Dat kan helaas best nog even duren. Voor de meeste patiënten zou dat echter geen grote problemen moeten geven, behalve een minder goede nachtrust. Voor een korte periode geeft dat geen risico voor uw gezondheid. 

Uw arts kan vervolgens afwegen of de gezondheidsrisico's van het gebruiken van het apparaat opwegen tegen het stoppen van de behandeling. Wij zijn continu met Philips in overleg en bespreken met diverse ziekenhuizen de te volgen beleidsstappen om u de beste en veilige behandeling te bieden. Daarnaast is er nauw contact met de Apneuvereniging.

Kan ik een alternatief apparaat krijgen?

Momenteel is dit niet mogelijk, er wordt dagelijks met onze leveranciers en Phillips overlegd over het vervangen van het apparaat. Helaas is daar op dit moment nog niks over bekend en wordt geadviseerd de dreamstation niet te gebruiken. Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Philips heeft op 26 april al een melding gemaakt. Hoe zit dit? 

Op dat moment was er nog geen sprake van een terugroepactie. Waarvoor er geen veiligheidsrisico bestaat. Er is een beperkte voorraad alternatieve apparatuur voorradig bij de leverancier.
 

Wat vindt de ApneuVereniging hiervan?

Op de website van de ApneuVereniging kunt u de reactie van de vereniging lezen over de terugroepactie van Philips.

Privacy verklaring | Algemene voorwaarden Ontwerp: Inzpire | Webdevelopment: Haagen Web & App